V průběhu jara jsem modeloval a renderoval vizuály pro studio Ideasfirst, které pro svého klienta připravovalo velký několikajazyčný katalog. Klient požadoval naprostou přesnost a sladění rozměrů, umístění a nasvícení jako na referenčních obrázcích, které vznikly focením skutečných, dřevěných matrjošek.